Hermods Gymnasium

Program

På Hermods Gymnasium tar vi din utbildning på allvar. När du lämnar oss och tar studenten vill vi att du ska ha de bästa förutsättningarna för fortsatta studier. Därför ger alla våra program behörighet till studier på universitet och högskola. Från hösten 2017 integrerar vi entreprenörskap som kurs på alla program från årskurs ett.

Nedan kan du ladda ner poängplanerna för respektive program på Hermods Stockholm.

Poängplan Ekonomi inriktning Ekonomi hg-sthlm-ekonomi

Poängplan Ekonomi inriktning Juridik hg-sthlm-juridik

Poängplan Natur hg-sthlm-natur

Poängplan Samhällsvetenskap inriktning Beteende hg-sthlm-beteende

Poängplan Samhällsvetenskap inriktning Media hg-sthlm-media

Poängplan Samhällsvetenskap inriktning SAM hg-sthlm-samhalle