Personal

Personal på Hermods Gymnasium Stockholm

Katarina Björk, Rektor

Tfn: 08-459 13 82

katarina.bjork@hermods.se

Klara Lundin, Biträdande rektor

Tfn: 072-1840965

klara.lundin@hermods.se

Johan Svedberg, Mentor

Tfn: 070-3247536

johan.svedberg@hermods.se

Panipa Mattsson, Administratör

Tfn: 076-1111714

panipa.mattsson@hermods.se

Jenny Andersson, Skolsköterska

Tfn: 08-4591384

jenny.andersson@hermods.se

Sanaz Arnimo , Skolkurator

Tfn: 08-4591388

sanaz.arnimo@hermods.se

Annika Gustafsson, Specialpedagog

Tfn: 08-4591390

annika.gustafsson@hermods.se

Göran Drougge, Vaktmästare

Tfn: 08-57859210

goran.drougge@hermods.se

Michel Richette, Mentor

Tfn: 070-3498203

michel.richette@hermods.se

Tobias Cronsell, Lärare i svenska och förstelärare i entreprenörskap på ekonomiprogrammet

tobias.cronsell@hermods.se

Ida Eriksson, Förstelärare i företagsekonomi, samhällskunskap, ledarskap och organisation. Föräldraledig HT17

ida.eriksson@hermods.se

Amanda Eriksson, Lärare i juridik och ekonomi. Föräldraledig HT17

amanda.eriksson@hermods.se

Stefan Rotmark, Lärare i samhällskunskap, historia och privatjuridik

stefan.rotmark@hermods.se

Patrik Cornelius, Lärare i entreprenörskap och ekonomi

patrik.cornelius@hermods.se

Karin Svensson, Lärare i engelska och historia och arbetslagsledare media

karin.svensson@hermods.se

Georgia Drakou, Förstelärare i engelska, media och kommunikation. IKT- och marknadsföringsansvarig

georgia.drakou@hermods.se

Anders Carlsson, Förstelärare i psykologi, filosofi och journalistik

anders.carlsson@hermods.se

Katarina Rudling, Lärare i historia och estetik

katarina.rudling@hermods.se

Ulrika Orvedal, Lärare i svenska, svenska som andra språk och media

ulrika.orvedal@hermods.se

Anna Wallberg, Lärare i engelska, idrott och hälsa Arbetslagsledare Ekonomiprogrammet

anna.wallberg@hermods.se

Tomas Selin, Lärare i Engelska Ekonomiprogrammet – Juridik

tomas.selin@hermods.se

Maja Bökman, Lärare i idrott och hälsa TJL till maj VT18

maja.bokman@hermods.se

Jonas Skäremo Holmberg, Lärare i matematik, föräldraledig VT18

jonas.skaremoholmberg@hermods.se

Lars Engström, Lärare i samhällskunskap och historia. Arbetslagsledare natur.

lars.engstrom@hermods.se

Simon Pettersson, Förstelärare i svenska, retorik och religion

simon.pettersson@hermods.se

Mats Back, Lärare i biologi, naturkunskap och kemi

mats.back@hermods.se

Staffan Wachtmeister, Lärare i matematik och fysik

staffan.wachtmeister@hermods.se

Nebojsa Kostic, Lärare i matematik, teknik och fysik

nebojsa.kostic@hermods.se

Lillian Karlsson, Lärare i webbutveckling, programmering, datorteknik och gränssnittsdesign

lillian.karlsson@hermods.se

Janne Hakala, Lärare i svenska och filosofi. Vikarierande arbetslagsledare beteende.

janne.hakala@hermods.se

Charles Reps, Lärare i matematik och fysik

charles.reps@hermods.se

Madeleine Blixt, Lärare i svenska och religion

madeleine.blixt@hermods.se

Cecilia Ahlström, Lärare i Tyska, Engelska och Människan och språket

cecilia.ahlstrom@hermods.se

Johan Arvidsson, Lärare i samhällskunskap och historia

johan.arvidsson@hermods.se

Alexander Bassetti, Lärare

alexander.bassetti@hermods.se

Nanna Carlstedt, Lärare i samhällskunskap, psykologi och ledarskap

nanna.carlstedt@hermods.se

Sandra Lora, Mentor

Tfn: 070-3494188

sandra.lora@hermods.se

Maria Lundbäck, Lärare i spanska

maria.lundback@hermods.se

Randy Shoai, Lärare i Organisation och ledarskap, Marknadsföring och Entreprenörskap

randy.shoai@hermods.se