Läsårstider

Hermods Gymnasium Stockholm

Terminstiderna och lovdagarna för skolan:

LOVDAGAR 2016/17
Höstlov vecka 44, 31 oktober – 4 november

SKOLSTART HT 2017/18
Torsdag 17 augusti

Åk 1 kl.09:00, vid skolentrén

Åk 2 och 3 kl. 13:00, vid skolentrén

Välkomna!