Hermods Gymnasium

Program

Poängplaner för programmen på Hermods Gymnasium Malmö

På Hermods Gymnasium tar vi din utbildning på allvar. När du lämnar oss och tar studenten vill vi att du ska ha de bästa förutsättningarna för fortsatta studier. Därför ger alla våra program behörighet till studier på universitet och högskola.

I kolumnen till vänster ser du vilka program och inriktningar du kan läsa på Hermods Gymnasium i Malmö. Nedan kan du ladda ner våra poängplaner för samtliga program och inriktningar på skolan – Ekonomi/Ekonomi, Ekonomi/Juridik, Natur/Naturvetenskap och Natur/Naturvetenskap och Samhälle, Samhälle/Beteende och Samhälle/Samhällsvetenskap.

Poängplaner alla program Hermods Malmö