Program

Poängplaner för programmen på Hermods Gymnasium Malmö

På Hermods Gymnasium tar vi din utbildning på allvar. När du lämnar oss och tar studenten vill vi att du ska ha de bästa förutsättningarna för fortsatta studier. Därför ger alla våra program behörighet till studier på universitet och högskola.

I kolumnen till vänster ser du vilka program och inriktningar du kan läsa på Hermods Gymnasium i Malmö. Nedan kan du ladda ner våra poängplaner för samtliga program och inriktningar på skolan – Ekonomi, Juridik, Naturvetenskap, Samhälle Beteende och Samhälle Samhällsvetenskap.

HG Malmo_Ekonomi poangplan

HG Malmo_Juridik poangplan

HG Malmo_Natur poangplan

HG Malmo_SAM Beteende poangplan

HG Malmo_SA SAM poangplan