Hermods Gymnasium

Personal

Personal på Hermods Gymnasium Malmö

Madeleine Fils, Rektor

Tfn: 040-641 63 21

madeleine.fils@hermods.se

Heléne Råsand, Biträdande rektor, administratör

Tfn: 040-6416370

helene.rasand@hermods.se

David Jonsson, Biträdande rektor, Lärare

Tfn: 040-6416372

david.jonsson@hermods.se

Karl Petersson, Studie- och yrkesvägledare

Tfn: 040-6416375

karl.petersson@hermods.se

Åke Persson, Kurator

ake.persson@hermods.se

Olga Christiansen, Specialpedagog

Tfn: 040-6416366

olga.christiansen@hermods.se

Sara Hötzel, Skolsköterska

Tfn: 010-1421327

sara.hotzel@hermods.se

Olof Cerne, Lärare i kemi och matematik

olof.cerne@hermods.se

Emelie Ekström, Lärare i kommunikation, sociologi och människors miljöer

emelie.ekstrom@hermods.se

Hanna Granér, Lärare i samhällskunskap och historia

hanna.graner@hermods.se

Gustav Grytzell Månsson, Lärare i samhällskunskap och geografi

gustav.grytzellmansson@hermods.se

Åsa Karlsson, Lärare i spanska

asa.karlsson@hermods.se

Christoffer Lervad Bartholin, Lärare i danska och filosofi

christoffer.lervadbartholin@hermods.se

Måns Lindholm, Lärare i etnicitet och kulturmöten, historia och religionskunskap

mans.lindholm@hermods.se

Johan Ljunggren, Lärare i matematik

johan.ljunggren@hermods.se

Oscar Lövgren, Lärare i svenska och historia

oscar.lovgren@hermods.se

Karolina Nilsson, Lärare i svenska och juridik

karolina.nilsson@hermods.se

Sara Nilsson, Lärare i psykologi och matematik

sara.nilsson@hermods.se

Catharina Norén, Lärare i ekonomi

catharina.noren@hermods.se

Mia Nygren, Lärare i svenska som andraspråk

mia.nygren@hermods.se

Robin Persson, Lärare i matematik och fysik

robin.persson@hermods.se

Elina Persson, Lärare i svenska och engelska

elina.persson@hermods.se

Jenny Radeiski, Tysklärare

jenny.radeiski@hermods.se

Charlene Rosander, Lärare i engelska, människors miljöer och kommunikation (föräldraledig)

charlene.rosander@hermods.se

Carolina Stolt, Lärare i religionskunskap och historia

carolina.stolt@hermods.se

Susanna Tengelin, Lärare i engelska och franska

susanna.tengelin@hermods.se

Desirée Tiittanen, Lärare i biologi och naturkunskap

desiree.tiittanen@hermods.se