Hermods Gymnasium

Om Hermods Malmö

HG Malmo

Läge
Välkommen till en modern kvalitetsskola i Malmös innerstad. Från höstterminen 2016 finns skolan i nya lokaler på adressen:

Friisgatan 17
214 22 Malmö

Rektor
Madeleine Fils

Skollunch
Skollunchen serveras i vår matsal på skolan. På så sätt säkerställer vi kvaliteten på den mat vi bjuder på, samtidigt som lunchrasten blir ett tillfälle till gemenskap på skolan. Elever i vårt Matråd är med och utformar menyerna och skapar en trivsam miljö i matsalen.