Hermods Gymnasium

Frånvaroanmälan

FRÅNVAROANMÄLAN

Frånvaroanmälan för icke myndiga elever görs på Schoolsoft av vårdnadshavare.

Myndiga elever anmäler frånvaro på telefon 070-5395189 senast 8.30.

Frånvaroanmälan kan inte göras retroaktivt.

sms.schoolsoft.se/hermodsgymnasium

Vårdnadshavare som saknar inloggningsuppgifter vänligen kontakta:
Karl Petersson
karl.petersson@hermods.se
040-641 63 75