Hermods Gymnasium

Hermods Gymnasium Malmö

Välkommen till Hermods Gymnasium, en gymnasieskola i centrala Malmö som satsar på trygghet, studiero och gemenskap.

Vår skola ligger i centrala Malmö, ett stenkast från Triangeln med bra kommunikationer runt hörnet.

Våra ledord innovation och tradition säger en del om vad som kommer att möta dig på Hermods Gymnasium. I ordet tradition ligger att vi tar utbildning på allvar. Kompetenta, legitimerade lärare förbereder dig på bästa sätt inför dina fortsatta studier på universitet och högskola. Tradition innebär också att vi har våra egna traditioner och högtider på skolan, vilket ger sammanhållning.

I ordet innovation ligger att vi följer den senaste forskningen och ser till att vi har en modern pedagogik där användandet av IT och ny teknik är självklara ingredienser. Det säkerställer vi genom att en av våra tre förstelärare har sitt uppdrag riktat mot just detta område. Vi har specialdesignat ett mentorskap där våra lärare får redskap att coacha dig i studieteknik. Därför har våra elever större inflytande över sin gymnasieskola än vad som är vanligt. Och därför kommer du varje dag att mötas av engagerade och bra lärare som känner dig väl, och vill dig väl.

Om du är intresserad av att byta till vår skola så kan du kontakta oss direkt för att få information m vilka program som eventuellt har lediga platser. Skicka ett mail till skolans egen studievägledare karl.petersson@hermods.se med dina kontaktuppgifter, din studieplan och vilket program du är intresserad av så återkommer vi till dig. Du kan också ringa oss på 040-641 63 21.

Mer information om gymnasievalet och anmälan till våra Prova på-dagar hittar du här! Hoppas vi ses i höst!

Vi på Hermods Gymnasium Malmö ser fram emot att få träffa dig nästa läsår.

Madeleine Fils
Rektor Hermods Gymnasium – Malmö