Hermods Gymnasium

Naturvetenskapsprogrammet – Naturvetenskap

    Programmet för dig som gillar att räkna
    Du som väljer Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap kommer  få en utbildning som gör dig redo för allt. Studiebesök, exkursioner och intressanta experiment varvas med mycket matematik. Du får du varje dag lära dig saker som förbereder dig för framtida studier på högskola och universitet. Perfekt för dig som vill studera vidare till läkare, biolog, civilingenjör, fysiker eller biomedicinsk analytiker.

    Fokus på matematik, biologi, kemi och fysik
    Inriktningen ger dig en grundlig träning i de naturvetenskapliga ämnena samt i matematik. I biologi, kemi och fysik kommer du beskriva omvärlden med vetenskapliga modeller som kan analyseras noggrannare med hjälp av matematiken. Matematik kommer också att utforskas som ett eget ämne med sin egna karaktär, där du kommer att få djupa kunskaper i att analysera funktioner, skapa matematiska modeller och fördjupa dig i algebra.

    Målet är att du ska utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt som du kan använda dig av i fortsatta studier eller arbetsliv. Förhållningssättet innehåller många aspekter, men någonting vi vill lyfta fram särskilt är logiskt tänkande, resonemang, relevant språk, problemlösningsförmåga, systematiska iakttagelser och förmågan att söka och bearbeta information.