Naturvetenskapsprogrammet – Naturvetenskap och samhälle

  Är du nyfiken på hur världen fungerar? Då ska du läsa Naturprogrammet med inriktning Naturvetenskap och samhälle. 

  Är du nyfiken på samspelet mellan miljö, samhälle och vetenskap? Med inriktningen Naturvetenskap och samhälle får du kombinationen av både de naturorienterande ämnena samtidigt som du får en förståelse för hur samhället och världen fungerar.

  Fokus på naturvetenskap, samhällskunskap och geografi
  Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik samt inom samhällskunskap och geografi.

  Målet är att du ska utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt som du kan använda dig av i fortsatta studier eller arbetsliv. Förhållningssättet innehåller många aspekter, men någonting vi vill lyfta fram särskilt är logiskt tänkande, resonemang, relevant språk, problemlösningsförmåga, systematiska iakttagelser och förmågan att söka och bearbeta information.

  Naturvetenskap och entreprenörskap
  Hos oss hör naturvetenskap och företagande ihop. Är du entreprenöriellt lagd kan du göra UF (ung företagsamhet) där du får starta och driva ditt eget företag i åk 3.

  För framtida studier och arbetsliv är språk mycket viktigt. Språk är ett verktyg för att analysera texter, reflektera och lära, men också för att kunna förstå din omvärld. Därför fokuserar vi också på att ge dig en bra utbildning i svenska, engelska och moderna språk.