Om Hermods Göteborg

Ett gymnasium  i Göteborgs innerstad
Hermods Gymnasium i Göteborg har förmånen att nyttja unika lokaler mitt i stan. Skolan är belägen på Vallgatan 38, vid Kungsportsplatsen i direkt anslutning till Kungsportsavenyn. Runt om skolan finns också många viktiga funktioner som vi ibland samarbetar med såsom universitet och högskola, stadsbibliotek och kulturarenor.

Adress: 
Hermods Gymnasium
Vallgatan 38
411 16 Göteborg

Rektor: Suah Nilsson, suah.nilsson@hermods.se