Elevinformation

Egenvård i skolan

Behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid?

Med egenvård menas medicinering eller annan medicinsk åtgärd som utförs av icke medicinskt utbildad personal. Barnets behandlande läkare skall då först bedöma om detta kan skötas utanför sjukvården; i hemmet och/eller i skolan. Regler kring egenvård i skolan finns att läsa på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se

Om ditt barn behöver hjälp med egenvård i skolan, kontakta barnets klasslärare. Ni som föräldrar fyller i en egenvårdsblankett som ni sedan gemensamt går igenom med den person som rektor utsett för att utföra uppdraget i skolan, oftast klassläraren men det kan vara annan personal som träffar barnet den mesta tiden av skoldagen. Kopia på den ifyllda blanketten kommer sedan att lämnas till rektor och skolsköterska. Mer information och blankett finns här: Egenvård i skolan_HermodsGymnasium .