Hermods Gymnasium Göteborg

 

Jag välkomnar dig till ett familjärt, kamratligt och centralt beläget gymnasium i Göteborg där kvaliteten på din utbildning är det viktigaste av allt.


 

I unika och centralt belägna skollokaler kan du läsa någon av Sveriges mest populära högskoleförberedande program – Ekonomi, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. Här studerar elever från hela Göteborg som tar sin utbildning på allvar och som uppskattar skickliga och engagerade lärare. Skolans värdegrund präglas av tolerans, olikhet och liberalism. Här är du trygg och kan vara dig själv – det visar våra elevutvärderingar tydligt.

Hos oss undervisas du av kompetenta lärare med ett coachande förhållningssätt som ser till att just du utvecklas inom ditt intresseområde. Vill du vidare till högre studier efter gymnasiet så är Hermods Gymnasium i Göteborg rätt skola att spendera sin gymnasietid på. Kom och känn dynamiken, andan och väx med oss!

Suah Nilsson, rektor
Hermods Gymnasium – Göteborg