Läsår HT 2018

Välkomna till nytt läsår HT 2018!

Terminsstart åk 1: 20 augusti kl.9:00

Terminsstart åk 2 och 3: 21 augusti kl.9:00

Vi ser farm mot att träffa alla nya och gamla elever!

Hälsningar

Skolledningen med personal