Studentavslutning 2018

Torsdag den 7 juni blir det gemensam studentlunch för alla årskurs 3 elever med personal och skolledning.

Fredag den 8 juni blir det samling och utspring enligt följande:

10.00 – Sa15A, Sa15B, SA15c, Est15, Te15
11.00 – Ek15A och Ek15B,
12.00 – Na15A och Na15B
13.00 – Ek15C och Ek15D

Utspringet sker i Finlandsparken, ca 300 meter från skolan och tunnelbanestation Gärdet.