Hermods Gymnasium

Samhällsprogrammet – Samhällsvetenskap

Bra och engagerade lärare på Hermods Gymnasium

Samhällsprogrammet på Hermods gymnasium ger dig en bred bas för framtida studiere

Lär dig mer om vårt samhälle ur ett lokalt och globalt perspektiv
Samhällsprogrammet på Hermods gymnasium med inriktning Samhällsvetenskap passar dig som brinner för hur vårt samhälle fungerar utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå, och hur det borde fungera! Studier av ämnena Samhällsvetenskap, Geografi, Religion och Historia bildar en helhet och hjälper dig att förstå och därmed kunna påverka vårt samhälle.

Bästa grunden för vidare studier på högskola och universitet
På den samhällsvetenskapliga inriktningen möter det lokala det globala. Du får en bred och användbar kompetens och ett kritiskt förhållningssätt som kommer att ge dig en mycket god förberedelse för fortsatta högskolestudier. Inriktningen Samhällskunskap kan du läsa på Hermods Gymnasium i Malmö och Stockholm. Ladda ner poängplaner och läs mer om vilka kurser som ingår i programmet nedan.

HG Malmo_SA SAM poangplan