Samhällsvetenskapsprogrammet – Beteendevetenskap

bet

Beteendevetenskap, psykologi, sociologi och kommunikation
Det Samhällsvetenskapliga programmet med Beteendevetenskaplig inriktning passar dig som har ett intresse för mänskligt beteende; hur människan fungerar som individ och i grupp, samt hur vi samspelar på lokal och global nivå. Dessutom läser du kurser som berör kommunikation, mänskliga miljöer, ledarskap och psykologi. Programmet förbereder dig för ett brett utbud av yrken där man arbetar med människor, exempelvis psykolog, socionom, personalvetare, advokat och polis. På beteendevetenskaplig inriktning står också din personliga utveckling i fokus. Du lär dig om människors beteende och om samspelet mellan våra tankar, känslor och handlingar. Under dina tre studieår kopplas teori ihop med praktisk erfarenhet i form av workshops, fältstudier och projektarbeten.

Vi läser psykologi, sociologi och kommunikation, där vi fokuserar på hur vi utvecklas som individer och integrerar i grupp. Du tar studenten med en ökad förståelse för dig själv såväl som för andra. Under dina tre år på Hermods Gymnasium får du kunskaper som gör dig redo för högskola och universitet.

Människan i centrum
Det första året står du själv i centrum: Psykologins stora skolor får belysa hur vi människor beter oss, känner och tänker. Vi arbetar med mänskliga rättigheter och diskuterar hur du som person är en del av samhället.

Hur vi samspelar med varandra
Det andra året fokuserar vi på gruppen: Vi läser psykologi och sociologi där vi studerar samspel mellan kön, åldrar och individer av olika samhällsbakgrund. Psykiska störningar och deras behandlingsmetoder samt personlighetspsykologi är centrala moment. Vi diskuterar hur vårt beteende och vår självbild formas av kultur, samhälle och media.

Ditt avslutande examensarbete knyts ihop genom Gymnasiearbetet och kursen Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Vi arbetar i projektform med ämnesövergripande studier där du får fördjupa dig inom det beteendevetenskapliga ämnet. Du får även, genom praktiska övningar, öka din förståelse för såväl ditt eget som andras sätt att kommunicera.

HG Stockholm Beteende – Poängplan

HG Malmo_SAM Beteende poangplan