Samhällsvetenskapsprogrammet

Hermods Samhällsvetenskap undervisning

Samhällsprogrammet på Hermods Gymnasium är för engagerade elever

Hermods Gymnasium har som mål att erbjuda den bästa samhällsvetenskapliga utbildningen i Sverige. Du som väljer detta program kommer ha en bred grund inför vidare studier till exempelvis psykolog, socionom, ekonom eller journalist. 

Programmet passar dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt och vad som styr det. Du lär dig att kritiskt söka, bearbeta och tolka information. Här får du utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människors livsvillkor har förändrats genom historien. Du får även reflektera över frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv. Vidare studier kan leda till att du utbildar dig till psykolog, socionom, ekonom eller journalist.

Två olika inriktningar erbjuds inom det Samhällsvetenskapliga programmet: Beteendevetenskaplig inriktning och inriktning Media, information och kommunikation.

Ladda ner samtliga poängplaner för 2018/19