Estetiska programmet

HG_Estet_webb

På det estetiska programmet utvecklar du din förmåga att kommunicera konstnärliga och estetiska uttryck med digitala verktyg. Berättande i bild, ljud, form och färg står i fokus. Du tränar ditt kreativa idéskapande i konstnärliga arbetsprocesser.

Elever deltar bland annat i redaktionellt arbete med att göra tidningar, tv-inslag, reklam- och dokumentärfilm. Kunskap om massmedier, samhälle och opinionsbildning är också viktigt. Du blir förberedd för högskolestudier och yrken som fotograf, grafisk formgivare, art director och illustratör. Studiebesök och gästföreläsare från media och konst ger nyttiga tips. Vi hämtar inspiration från utställningar gjorda av avgångselever vid Berghs, Beckmans och Konstfack, som är några av Sveriges främsta högskolor inom kommunikation, reklam och media.

Inriktningen Estetik och Media låter dig under det första året utforska med kameran, digitala ljud- och bildverktyg och även arbeta ”analogt” med pensel, färg och form. Du läser också samhällskunskap, matte, svenska, engelska och andra gymnasieämnen precis som på andra program. Det andra året studerar vi hur konst, kultur, film, reklam och andra visuella medier påverkar samhället och människors tänkande och livsstilar. Du arbetar i grupp med att producera en tidning, reklamfilm och tv-inslag i ljud och bild. Tredje året får du handledning i egna projekt. Du producerar en medieproduktion i anknytning till ditt examensarbete och kursen entreprenörskap. Vi gör utställningar och visar upp valda delar av våra arbeten för publik.

Programmet erbjuds för årskurs 2 och 3 på vår skola i Stockholm.