Ekonomiprogrammet – Juridik

jur

På Ekonomiprogrammet studerar du samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du kommer till exempel att få lära dig om hur samhällets resurser används för att tillgodose människors olika behov, hur företagsekonomin genom entreprenörskap kan användas för att starta och driva ett företag, och inom juridiken får du lära dig om det svenska rättssystemet samt få kunskap om lagar och andra författningar som styr eller på andra sätt påverkar företag, organisationer och privatliv.

Ekonomiprogrammet med juridisk inriktning ger goda kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Studierna utvecklar elevens förmåga att identifiera, tolka och tillämpa relevanta rättsregler på konkreta situationer. Eleverna får goda grundläggande kunskaper för vidare studier inom både företagsekonomi och juridik på universitet och högskola. Även juridikinriktningen arbetar vi med Ung företagsamhet där eleverna får möjlighet att starta och driva sitt eget företag under årskurs 3.

HG Stockholm Juridik – Poängplan

HG Malmo_Juridik poangplan