Hermods Gymnasium

Öppet hus

Välkommen på öppet hus hos Hermods Gymnasium!

Rektor med lärare presenterar Hermods Gymnasium, elevambassadörerna berättar om hur det är att vara elev på Hermods och svarar på frågor om våra program och gymnasievalet. Efter sommaren uppdateras datum för höstens öppna hus.

Göteborg

  • 16 May 2018, kl 17-18

Stockholm

Malmö