Hermods Gymnasium

Våra lärare

Vi är oerhört stolta över våra lärare på Hermods gymnasium. Här kan du läsa mer om varför några av dem valt att arbeta hos oss. 

Hermods lärare_Nils

”Det som gör Hermods Gymnasium till en riktigt bra skola är bland annat lärarna. Vi har en öppen kultur där alla delar med sig och därmed utvecklar varandra. Relationen till eleven är en viktig förutsättning för en bra läromiljö. Vi försöker utveckla eleverna ämnesmässigt och som individer.

Jag har fått stöd när det gäller att kunna fortsätta min egen forskning, något som utvecklar både mig själv och mina elever. Här får de unika ämneskunskaper som ger dem ett stort försprång när de kommer till universitetet. Visst blir det hög teoretisk nivå, men eleverna upplever det inte som svårt. Ytterligare en fördel med att jag forskar är att jag själv aldrig tappar intresset för ämnet. Om eleverna ser att det lyser i ögonen på mig när jag berättar om det senaste i forskningsvärlden så tror jag att det är svårt att inte bli medryckt.

Eleverna ska ha optimala möjligheter att nå sina individuella mål så att de kan söka den utbildning de önskar. De skall även vara förberedda på vad det innebär att gå på universitetet med allt vad det innebär; studietakt, studieteknik, eget ansvar, källhantering och vetenskaplighet. Jag förväntar mig att de vill något med sin utbildning, att de kommer till mina lektioner för att lära sig och att de tänker göra sitt absolut bästa. Det är nämligen vad jag alltid kräver av mig själv.”

Nils Ödéhn, Göteborg. Lärare i Matematik och Psykologi. Doktorand på Göteborgs Universitet

Hermods lärare_Ida_web

”Jag hamnade på Hermods Gymnasium via ett tips från en före detta kollega, och efter att ha träffat rektorn blev jag övertygad om att detta var en skola där jag skulle kunna arbeta utifrån de professionella värderingar som jag tror på. Här har jag möjlighet att skapa en lärandemiljö där besluten tas så nära eleverna som möjligt. Att ha en skolledning som visar den respekten såväl som uppskattar den viljan är nyckeln till min arbetsglädje och min relation till mina elever. Jag har sedan jag började vid skolan getts möjlighet att få ta ansvar och utveckla min kompetens som programutvecklare, arbetslagsledare och ämnesansvarig.

I år kommer Färdigheter för framgång att bli den ram som vi samarbetar inom. Utifrån tydliga ramar arbetar samtliga med gemensamma områden för att utveckla elevernas studieteknik och personliga förmågor. En kvalitetssäkring som garanterar våra elever möjligheten till ökad kunskap och personlig utveckling.”

Ida Eriksson, Stockholm. Lärare i Företagsekonomi och Samhällskunskap

 

David Jonsson

”Vad som gör en skola riktigt bra är lärare och elever som jobbar tillsammans och ser sig som ett ”vi”. Där tycker jag att vi har lyckats bra. Skolan genomsyras av en mycket god elevsyn. Kunskap och färdigheter är något vi utvecklar tillsammans. Det är OK att göra fel hos oss, att ingen förväntar sig att någon ska vara perfekt – vi lär oss genom att göra fel. Det råder också en god sammanhållning och elevengagemanget är stort. Våra elever fostras in i att skolarbete är ett samarbete och ingen tävling. Rekrytering av ny personal är mycket seriös och eleverna har inflytande.

Satsningen på kompetensutveckling är mycket värdefull. Jag har fått gå flertalet fortbildningar, nu senast till Cambridge för att bli riktigt kompetent att undervisa engelska 7 och förbereda mina elever att kunna avlägga CAE-provet. En viktig insikt är att vi aldrig tror oss vara färdiga. Att alltid stäva framåt – det är vi skyldiga våra elever.”

David Jonsson, Malmö. Lärare i Svenska och Engelska