Hermods filosofi

130828-37

Elever på Hermods Gymnasium

Hermods Gymnasium är moderna skolor med en filosofi som präglas av både tradition och innovation. Hos oss ska eleverna hitta en personlig gymnasieskola som erbjuder en modern undervisning.

En utbildning i framkant
På Hermods Gymnasium läser du inte bara för att få kunskaper. Du läser för att utveckla din förmåga att planera din tid, att samarbeta, att hantera framgångar och motgångar och att ta ansvar för din aktivitet i klassrummet. Att studera hos oss innebär att alltid vara inställd på att göra sitt bästa. Det ställer krav på dig som elev såväl som på oss som skola. Vårt uppdrag är att ge dig en utbildning i framkant, som förbereder dig för högre studier på bästa möjliga sätt.

Engagerade lärare
Skickliga och engagerade lärare är helt avgörande för skolans kvalitet och därför satsar vi helhjärtat på kompetensutveckling. Våra lärare får kontinuerlig vidareutbildning för att du ska få bättre stöd, och därigenom uppnå bättre resultat.

En personlig skola där alla elever är viktiga
Som elev på Hermods Gymnasium kommer du att upptäcka att det är svårt att gömma sig och bli en i mängden. Vi sätter stort värde på att alla elever verkligen blir sedda och får det stöd, den handledning och den push som behövs.