Modern pedagogik

Pedagogik

Världen står inte still. Allt förändras; arbetsmarknaden, teknologin, klimatet och våra livsmönster. Skolans uppdrag är att förbereda dig för att leva och verka i framtiden, inte i det förgångna. Därför måste pedagogiken vara anpassad efter samhällsutvecklingen.

På Hermods Gymnasium använder vi en uppdaterad pedagogik, med basen i nya modeller och forskningsrön. Ett öra mot eleverna, och ett mot forskningsvärlden.

Tradition och innovation
Våra ledord är tradition och innovation. Till traditionen hör det som är grunden för allt lärande: pedagogisk kvalitet och goda relationer mellan lärare och elev. Att arbeta med innovation innebär att vara en del av kreativa processer, att ifrågasätta, tänka nytt och ständigt utvecklas. Vår målsättning är att involvera såväl lärare som elever i denna process. I klassrummet tar vi självklart tillvara den tekniska utvecklingen och dess oändliga möjligheter. Vi kan diskutera idéer och förhöra varandra digitalt, återkoppla på uppgifter i realtid, spela in en redovisning som screencast eller som film, och mycket mer.

Färdigheter för framgång – vår modell för bättre studieteknik
Vår helhetssyn på inlärning grundar sig på insikten att man presterar bättre när man mår bättre som människa. Därför har vi en modell för studieteknik som vi kallar ”Färdigheter för framgång”. Grunden kommer från lärares egna erfarenheter och ur amerikansk forskning under det senaste årtiondet. Modellen riktar in sig på det som kallas icke-kognitiva förmågor (studieteknik). Här ligger fokus på den egna förmågan att lära. När du som individ blir medveten om dina styrkor och utvecklingsområden, då har du de bästa förutsättningarna för att lyckas – under dina tre år på gymnasiet och med framtida studier.