Aktiviteter på Hermods Gymnasium

Elevinflytande_webb

Som elev på Hermods Gymnasium kan du påverka din skola

På Hermods Gymnasium finns det utrymme för olika sorters intressen och fritidsaktiviteter vid sidan av skolarbetet. Ett starkt elevengagemang är grunden för den goda stämning och samarbetsklimatet på alla Hermods gymnasieskolor. 

Högtider, fester och olika traditioner är viktiga inslag under hela gymnasietiden. Dessa tar sig olika uttryck på våra olika gymnasium, och formas mycket efter elevernas önskemål. Tillsammans utvecklar elever och personal skolans kultur efter idéer och intressen.

Hermods Gymnasium kännetecknas av ett starkt elevengagemang. Här finns till exempel en driven elevkår som organiserar ett stort antal möten och events varje år. Ett idrottsutskott som anordnar tävlingar och turneringar. Ett jämställdhetsutskott som bl a arrangerar temadagar om jämställdhet. Ett matråd som för elevernas talan gentemot skolbespisningen. Och ett trivselråd som är en aktiv del i lokalernas inredning.

Utskotten och föreningarna varierar från skola till skola, men gemensamt för dem alla är deras viktiga arbete för lagandan och för att bibehålla skolans speciella kultur. Det skapar trygghet och gemenskap och inverkar positivt på studierna.

Ett exempel på en uppskattad skolaktivitet är HG-utmaningen, en tävling som pågår under hela gymnasietiden och där klasser och enskilda elever kan vinna ära och utmärkelser. Utmaningarna kan handla om allt från skolprestationer till idrott, sångtävlingar, välgörenhet och insatser för skolans utveckling.

Den som vill engagera sig lite extra kan bli skolambassadör. En sådan fungerar som förebild på skolan och har ett särskilt ansvar för att få alla att känna sig delaktiga i gemenskapen.