Kontakt

Kontaktuppgifter för Hermods Gymnasium i Göteborg. Vår skolor i Malmö och Stockholm har bytt namn till Klara Teoretiska Gymnasium. Du hittar deras hemsida här.

HERMODS GYMNASIUM GÖTEBORG

E-post skola: goteborg@hermodsgymnasium.se
Suah Nilsson, rektor

Tfn: 040-641 63 55
E-post: suah.nilsson@hermods.se

HUVUDKONTOR

Besöksadress: Adolf Fredriks Kyrkogata 2, Stockholm
Postadress: Box 213, 101 24 Stockholm
Tel: 08 – 794 42 00

Paul Gertsson
Skolchef Hermods Gymnasium
E-post: paul.gertsson@academedia.se
Tfn: 073-031 81 87