Kontakt

Kontaktuppgifter för Hermods gymnasieskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö

HERMODS GYMNASIUM STOCKHOLM

E-post skola: stockholm@hermodsgymnasium.se
Katarina Björk, rektor

Tfn: 08-459 13 82
E-post: katarina.bjork@hermods.se

Lärare och personal: Hermods Gymnasium i Stockholm

HERMODS GYMNASIUM GÖTEBORG

E-post skola: goteborg@hermodsgymnasium.se
Suah Nilsson, rektor

Tfn: 040-641 63 55
E-post: suah.nilsson@hermods.se

Lärare och personal: Hermods Gymnasium i Göteborg

HERMODS GYMNASIUM MALMÖ

E-post skola: malmo@hermodsgymnasium.se
Madeleine Fils, rektor

Tfn: 040-641 63 21
E-post: madeleine.fils@hermods.se

Lärare och personal: Hermods Gymnasium i Malmö

HUVUDKONTOR

Besöksadress: Adolf Fredriks Kyrkogata 2, Stockholm
Postadress: Box 213, 101 24 Stockholm
Tel: 08 – 794 42 00

Paul Gertsson
Verksamhetschef Hermods Gymnasium
E-post: paul.gertsson@academedia.se
Tfn: 073-031 81 87