Hermods Malmö godkända av Skolinspektionen

Vi är stolta över att kunna meddela att Hermods Gymnasium i Malmö har gått igenom Skolinspektionens granskning för läsåret 2016/2017. Skolan uppfyller enligt Skolinspektionens beslut de krav som finns på verksamheten. Tack till våra fantastiska lärare och skolpersonal för ert arbete!