Hermods gymnasium Stockholm byter namn till KLARA Teoretiska gymnasium

Klara - FB - logo2Till hösten 2018 byter vår skola namn till KLARA Teoretiska Gymnasium. Rent praktiskt innebär detta inga stora förändringar för elever och lärare på skolan. Vi fortsätter att bedriva vår verksamhet som vanligt, fast under nytt namn.

Den här förändringen är en del i en större sammanslagning som förutom Hermods gymnasium i Stockholm och i Malmö även inkluderar Mikael Elias fyra skolor i Göteborg, Stockholm, Sollentuna och Sundsvall. KLARA Gymnasium har sedan tidigare fyra skolor; två i Stockholm, en i Linköping och en i Karlstad. På dessa orter har många elever KLARA som sitt självklara förstahandsval.

Totalt kommer vi bli tio skolor inom Klara Teoretiska Gymnasium, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Skolorna inom KLARA har liknande utbildningar bestående av bland annat Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.

Den långsiktiga ambitionen med sammanslagningen är att skapa en riktigt stark utbildningsorganisation, som kombinerar det som gör varje skola unik på det lokala planet med styrkan i att jobba tillsammans. Samarbete med lokala universitet, satsningar på internationella projekt samt nationella forum för kunskapsutbyten mellan lärare ska vara självklara inslag på alla KLARA´s gymnasieskolor.

Nuvarande och blivande elever och vårdnadshavare är välkomna att höra av sig direkt till mig om ni har några frågor kring detta!

Vänliga hälsningar,

tf rektor Klara Lundin