Digital examination

IMG_20160513_135248

IT i skolan är ett fantastiskt hjälpmedel, om man använder det vid rätt tillfällen. Som tex här när våra duktiga elever i åk 2 gör digitala examinationer i Matematik.