En skola för framtiden

På Hermods Gymnasium förenas ambition och höga krav med gemenskap och arbetsglädje. Våra skolor ligger centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hit söker du om du tar din utbildning på allvar och värdesätter skickliga lärare, stark gemenskap och inspirerande miljö.

Vad är det som gör en skola riktigt bra? Är det bärbara datorer, fler lärare, mindre klasser eller ny pedagogik?

Det som enligt oss kännetecknar en bra skola är framför allt kvaliteten på lärarna i kombination med motiverade elever. Bra lärare som får möjlighet att arbeta med varje elev utifrån en klar målbild kan göra en enorm skillnad. På Hermods Gymnasium lägger vi därför stor vikt vid individuell rådgivning där såväl våra duktiga lärare som studiecoacher ger inspiration och stöd till varje elev på skolan och hjälper dem sätta tydliga mål.

Vad är då en bra lärare?
 Jag är själv lärare och har arbetat både som rektor och skolchef ett flertal år. För att säkerställa kvaliteten på undervisningen har det varit viktigt för mig att lyssna på eleverna,  men också att vara med på lektionerna för att bilda mig en egen uppfattning.

En bra lärare är självklart en engagerad expert i sitt ämne. Men det avgörande är också förmågan att få med sig eleverna, att kunna inspirera och motivera och tillsammans sätta realistiska mål. Bra lärare är bra ledare, som ställer tydliga krav och samtidigt skapar en god stämning och ser varje motiverad elev utifrån hans/hennes förutsättningar.

En bra skola har också en inspirerande och trivsam miljö med en stark sammanhållning. Världen förändras snabbt, det blir därför också allt viktigare att ha egen drivkraft och ta personligt ansvar. Välkommen till Hermods Gymnasium – tillsammans ska vi förbereda dig för framtiden!

Per-Erik Lorenzon
Verksamhetschef, Hermods Gymnasium

Utbildningar

Ekonomiprogrammet
Stockholm, Göteborg, Malmö
Estetiska programmet
Stockholm
Naturvetenskapsprogrammet
Stockholm, Göteborg, Malmö
Samhällsvetenskapsprogrammet
Stockholm, Göteborg, Malmö
Teknikprogrammet
Stockholm

Katalog

Katalog 2017